Warsztaty
  Warsztaty naukowo-techniczne (w języku polskim):
"Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w systemach technicznych"
Termin: 7.07 - 8.07.2011
Opłata: do 22.06.2011
Formularz rejestracyjny
Lista zgłoszonych referatów